ประกาศขยายเวลาการชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ สำหรับนักศึกษา รหัส 56       ขอเชิญผู้สนใจส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันโครงการ “คิดสร้างชาติ“       ประชาสัมพันธ์วารสาร อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 40 ฉบับที่ 436 เดือนตุลาคม 2557       ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษา่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น)       ขอเชิญผู้สนใจเสนอหัวข้อเพื่อขอรับทุนโครงการวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศปีี 2558       ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดเรียงความภายใต้หัวข้อ “หนึ่งในค่านิยม เพื่อสังคมยั่งยืน“       ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาฯ       ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม“เทศกาลชมสวน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์“ (Flora Festival 2014)       ประกาศ สกสค. เรื่องการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 และการนำเสนอผลงานวิจัย     
       เกี่ยวกับคณะฯ
       ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
       ตารางสอนอาจารย์
       ตารางเรียนนักศึกษา
       รายชื่อนักศึกษา
       หลักสูตรที่เปิดสอน
       บริการนักศึกษา
       สำหรับบุคลากร
       คณะ/หน่วยงานภายใน
       บริการงานสารสนเทศ
       บริการงานวิจัยและค้นคว้า
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  65
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,516
  เยี่ยมชมปีนี้ :  46,577
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  72,261
  IP :  54.81.53.224
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ข่าวสารและกิจกรรม
 อ.ยุวดี ตปนียากร อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเยี่ยมชมคณะฯ
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  29-11-2556
เมื่อวันที่  28 พฤศจิกายน 2556  ที่ผ่านมา  อ.ยุวดี  ตปนียากร  อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ได้ให้เกียรติ
แวะเยี่ยมชมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ถึงความก้าวหน้าของการทำงานในคณะ  ภายหลังจากที่ท่านได้พ้นจากตำแหน่ง
รักษาราชการแทนคณบดีไป