ภาพบรรยากาศกิจกรรม BIG CLEANING DAY       ประกาศงดการเรียนการสอน ในวันที่ 24 ตุลาคม 2557       ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าประกวด “โครงการประกวดสารคดีสั้น แนะนำการสำนักส่งเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ“       ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน       ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประชุมทางวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัยในงาน “มสธ. วิจัย ประจำปี 2558“       ภาพบรรยากาศสอบวัดผลกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีกาศึกษา 2557       ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ สมัครขอรับทุนการศึกษากับมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล       ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรการประกวดการเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต       ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมทักษะภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคล       คำสั่งแต่งคณะกรรมการคุมสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557     
       เกี่ยวกับคณะฯ
       ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
       ตารางสอนอาจารย์
       ตารางเรียนนักศึกษา
       รายชื่อนักศึกษา
       หลักสูตรที่เปิดสอน
       บริการนักศึกษา
       สำหรับบุคลากร
       คณะ/หน่วยงานภายใน
       บริการงานสารสนเทศ
       บริการงานวิจัยและค้นคว้า
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  112
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,210
  เยี่ยมชมปีนี้ :  42,100
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  67,784
  IP :  54.87.70.14
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ข่าวสารและกิจกรรม
 อ.ยุวดี ตปนียากร อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเยี่ยมชมคณะฯ
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  29-11-2556
เมื่อวันที่  28 พฤศจิกายน 2556  ที่ผ่านมา  อ.ยุวดี  ตปนียากร  อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ได้ให้เกียรติ
แวะเยี่ยมชมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ถึงความก้าวหน้าของการทำงานในคณะ  ภายหลังจากที่ท่านได้พ้นจากตำแหน่ง
รักษาราชการแทนคณบดีไป