ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกรอบวิจัย ปีงบประมาณ 2558       ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2557       ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาจีนสำหรับนิสิตนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา       ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษาภาครัฐ       ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์สุนทรภู่เชิดชูภาษาไทย       ค่านิยมหลักของคนไทยเเพื่อสร้างประเทศไทยให้เข้มแข็ง       ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการกู้ยืม คู่มือการกู้ยืม และใยตรวจเอกสาร สำหรับการกู้ยืม ปีการศึกษา 2557       ประกาศดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557       ขอเรียนเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่า มข.เพื่อคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ     
       เกี่ยวกับคณะฯ
       ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
       ตารางสอนอาจารย์
       ตารางเรียนนักศึกษา
       รายชื่อนักศึกษา
       หลักสูตรที่เปิดสอน
       บริการนักศึกษา
       สำหรับบุคลากร
       คณะ/หน่วยงานภายใน
       บริการงานสารสนเทศ
       บริการงานวิจัยและค้นคว้า
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  12
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,296
  เยี่ยมชมปีนี้ :  28,246
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  53,930
  IP :  54.237.77.181
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ข่าวสารและกิจกรรม
 อ.ยุวดี ตปนียากร อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเยี่ยมชมคณะฯ
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  29-11-2556
เมื่อวันที่  28 พฤศจิกายน 2556  ที่ผ่านมา  อ.ยุวดี  ตปนียากร  อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ได้ให้เกียรติ
แวะเยี่ยมชมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ถึงความก้าวหน้าของการทำงานในคณะ  ภายหลังจากที่ท่านได้พ้นจากตำแหน่ง
รักษาราชการแทนคณบดีไป