แจ้งมติวาระการประชุมคณะกรรมการ(กว.ช)มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3/2557       รากแก้วเชิญนักศึกษามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นำเสนอโครงการ       คำสั่งแต่งตั้งเวรประจำวัน ยามรักษาความปลอดภัย และผู้ตรวจการปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคมฯ       ตารางเรียน ภาคเรียนที่2/2557(ภาคพิเศษ)       ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2557       ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Human Subject Protection Course“       การแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์       ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย       จดหมายข่าวสำนักงานคฦณะกรรมการอุดมศึกษา OHEC Newsletter ปีที่ 5 ฉบับที่ื 245       ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม “โครงการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัฒกรรม“     
       เกี่ยวกับคณะฯ
       ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
       ตารางสอนอาจารย์
       ตารางเรียนนักศึกษา
       รายชื่อนักศึกษา
       หลักสูตรที่เปิดสอน
       บริการนักศึกษา
       สำหรับบุคลากร
       คณะ/หน่วยงานภายใน
       บริการงานสารสนเทศ
       บริการงานวิจัยและค้นคว้า
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  42
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,608
  เยี่ยมชมปีนี้ :  49,593
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  75,277
  IP :  54.227.215.139
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ข่าวสารและกิจกรรม
 อ.ยุวดี ตปนียากร อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเยี่ยมชมคณะฯ
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  29-11-2556
เมื่อวันที่  28 พฤศจิกายน 2556  ที่ผ่านมา  อ.ยุวดี  ตปนียากร  อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ได้ให้เกียรติ
แวะเยี่ยมชมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ถึงความก้าวหน้าของการทำงานในคณะ  ภายหลังจากที่ท่านได้พ้นจากตำแหน่ง
รักษาราชการแทนคณบดีไป