ขอเชิญร่วมงานมหกรรมอุดทศึกษาไทย       ขอเชิญส่งข้อเสนอวิจัยเพื่อการจัดสรรทุนวิจัยประจำปี 2557       ขอเชิญส่งบทความวิจัยทางวัฒนธรรมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เผยแพร่ในการประชุมวิชาการทางวฒนธรรมระดับชาติ วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 4       ขอเชิญส่งโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยทางวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ 2558       ประชาสัมพันธ์การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1       ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       ขอเรียนเชิญและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์       ประกาศรับขอเสนอโครงการวิจัย เรื่องความเสี่ยงเชิงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีต่อสภาพอากาศแปรปรวนในปัจจุบัน       การประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยประจำปี 2557       ประชาสัมพันธ์การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่1     
       ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
       ตารางสอนอาจารย์
       ตารางเรียนนักศึกษา
       รายชื่อนักศึกษา
       เกี่ยวกับคณะฯ
       หลักสูตรที่เปิดสอน
       บริการนักศึกษา
       สำหรับบุคลากร
       คณะ/หน่วยงานภายใน
       บริการงานสารสนเทศ
       บริการงานวิจัยและค้นคว้า
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  46
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,355
  เยี่ยมชมปีนี้ :  14,138
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  39,822
  IP :  23.20.149.27
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ข่าวสารและกิจกรรม
 อ.ยุวดี ตปนียากร อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเยี่ยมชมคณะฯ
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  29-11-2556
เมื่อวันที่  28 พฤศจิกายน 2556  ที่ผ่านมา  อ.ยุวดี  ตปนียากร  อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ได้ให้เกียรติ
แวะเยี่ยมชมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ถึงความก้าวหน้าของการทำงานในคณะ  ภายหลังจากที่ท่านได้พ้นจากตำแหน่ง
รักษาราชการแทนคณบดีไป